Årsmötet avklarat

Årsmötet den 11/11 genomfördes som planerat.
Delar av sektionsstyrelsen omvaldes och nya invaldes, Årsmötesprotokoll kommer under januari att finnas här på hemsidan, finns för tillfället att läsas på kansliet.
Även sektionsstyrelse och ekonomi kommer att läggas upp under samma period.