Kallelse till årsmöte ons 5/6 kl 18:00

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte.
Botkyrkahallens kafeteria kl. 18:00

Förslag eller motioner lämnas 2 veckor före.