Ny medlemsavgift from 1 januari -17

Årsmötet beslutade om en höjning av 100:- /per 6 månader from 1 januari 2017.
Ny avgift blir följande:

Barn/Ungdomar 1 000:-/ 6mån.
Vuxen 1 600:-/ 6mån.