Juliana Stipendiat!

Juliana har av RF samt Svenska Spel tilldelats ett stipendium på 40 000: –
Stipendiet delas ut till elitsatsande som studerar.

Grattis!