Kallelse till Årsmöte!!!

Botkyrka BK kallar till årsmöte tisdag 25/10 kl. 17:30
Samtliga medlemmar är välkomna
Förslag eller motioner till mötet lämnas senast 1 vecka före.

Välkomna!
BBK